برای هر یک مانند در Kalfus و Nachman صفحه فیس بوک طی چهار هفته آینده اهدا خواهند کرد $2.00 به خانه سامری
1. به صفحه فیس بوک Kalfus and Nachman بروید اینجا
2.    پسندیدن صفحه آنها
3.    اشتراک گذاری صفحه خود را در فیس بوک و دوستان فیس بوک خود را تشویق کنید تا صفحه خود را لایک کنند و به اشتراک بگذارند

هدف ما رسیدن به 5000 لایک است در طول چهار هفته آینده. لطفا با به اشتراک گذاشتن این ایمیل با دوستان، خانواده و همکاران خود ما را در رسیدن به هدف خود یاری کنید.