داستان بازمانده - امیدی وجود دارد، حتی پس از یک کابوس واقعی

داستان بازمانده - امیدی وجود دارد، حتی پس از یک کابوس واقعی این داستان از طریق صفحه "داستان خود را به اشتراک بگذارید" در وب سایت ما ارسال شده است. ما بازماندگان خشونت را تشویق می کنیم تا صدای خود را به جنبش ما برسانند تا امید و شفای برای کسانی که هنوز در سفر بازمانده خود هستند ارائه دهند. برخی از جزئیات برای محافظت از [...]