خانه سامری به طور منظم کمک های مالی را می پذیرد. اگر علاقه مند به اهدای سهام هستید، می توانید یک فرم را دانلود کنید اینجا.

سیاست ما فروش سهام پس از دریافت است و ارزش کمک مالی بر اساس قیمت سهام در زمان فروش است. نامه / رسیدی که تعداد سهام و قیمت فروش را نشان می دهد پس از اتمام فروش در اختیار خیرین قرار می گیرد.

اگر سؤالی دارید، لطفاً با تام هیگینز، مدیر توسعه از طریق تلفن (757) 631-0710 یا از طریق ایمیل در tomh@samaritanhouseva.org.

از سخاوتمندی و حمایت شما از ماموریت ما سپاسگزاریم.