در طول پنج سال گذشته، 299 مورد تایید شده قاچاق انسان در جاده هامپتون، از جمله 55 خردسال، ثبت شده است. برای پرداختن به این موضوع مهم و برای سومین رویداد تلویزیونی خود، از نزدیک با کانال 3 خبری WTKR برای تولید کار کردیم. پنهان در Plain Sight، یک ساعت خبری تحقیقی ویژه با تمرکز بر قاچاق انسان در جاده هامپتون. این نمایش همچنین بینندگان را در مورد نحوه کمک برنامه های خانه سامری به بازماندگان آموزش می دهد. اگر پخش در 26 ژوئن را از دست دادید، می توانید مشاهده کنید پنهان در دید ساده به طور کامل در بالا

با تشکر از حامیان شرکتی ما که "پنهان در دید ساده" را ممکن ساخته اند