برنامه پرورش امن و سالم برای مشتریان و حیوانات خانگی ایجاد شده است

Norfolk SPCA و Samaritan House برای ارائه حمایت بیشتر به قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان به روشی منحصربه‌فرد با یکدیگر همکاری کرده‌اند. سوء استفاده کنندگان اغلب رفاه حیوانات خانگی را در تلاش برای کنترل قربانی تهدید می کنند. افراد مورد آزار و اذیت از ترس ترک حیوانات خانگی خود اغلب تصمیم می گیرند که موقعیت خود را ترک نکنند. آنجاست که [...]