روز وحدت - شب خاطره آغاز شد ماه آگاهی از خشونت خانگی

هفت شهر جاده همپتون برای میزبانی مراسم بیداری قربانیان خشونت خانگی روز وحدت-شب یادبود آغاز می شود ماه آگاهی از خشونت خانگی ویرجینیا بیچ: در 1 اکتبر 2018، شورای پیشگیری از خشونت خانوادگی نظامی و غیرنظامی جاده همپتون میزبان شمع روشنایی خشونت خانگی خواهد بود. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تاون سنتر فونتین پلازا در ویرجینیا [...]