به عنوان بخشی از گروه ویژه برای پایان دادن به قاچاق انسان در جاده‌های همپتون و مناطق اطراف، خانه سامریتن با بازیگران کلیدی برای امضای MOA ملاقات کرد. فیلم را ببینید اینجا.