فرصت داوطلبانه جدید: بازرس اورژانس مسکن

ما در حال حاضر به دنبال یک داوطلب اختصاصی هستیم که بتواند تقریباً 10 ساعت در ماه را برای کمک به اطمینان از اینکه املاک مسکن اضطراری ما در بهترین شکل ممکن برای مشتریان ما هستند، متعهد شود. سمت: بازرس اورژانس مسکن هدف: حمایت از مدیران پرونده خانه سامری و ناظر داوطلب و تسهیلات با اطمینان از اینکه خانه ها [...]