خانه سامری به عنوان یکی از دریافت کنندگان گرنت بنیاد TEGNA در سال 2019 انتخاب شد، که در ویژه تلویزیونی "Impact: Hampton Roads" به نمایش درآمد.

TEGNA Foundation and 13News Now (WVEC) to Award $34,000 to help 9 Hampton Roads Area Nonprofit Organizations McLEAN, VA – The TEGNA Foundation, the charitable foundation sponsored by TEGNA Inc. (NYSE: TGNA), and 13News Now (WVEC), TEGNA’s ABC affiliate in Hampton Roads, announced today they will award 9 area nonprofit organizations community grants totaling $34,000. [...]