Regular na tumatanggap ang Samaritan House ng mga donasyon ng stock. Kung interesado kang magbigay ng donasyon ng stock, maaari kang mag-download ng form DITO.

Ang aming patakaran ay magbenta ng mga stock sa oras na matanggap at ang halaga ng donasyon ay batay sa presyo ng stock sa oras ng pagbebenta. Isang liham/resibo na nagsasaad ng bilang ng mga bahagi at ang presyo ng pagbebenta ay ibibigay sa mga donor pagkatapos makumpleto ang pagbebenta.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan kay Tom Higgins, Development Director sa pamamagitan ng telepono sa (757) 631-0710 o sa pamamagitan ng email sa tomh@samaritanhouseva.org.

Salamat sa iyong kabutihang-loob at suporta sa aming misyon.