Samaritan House Debuts "Doors" Public Service Announcement

Malapit na nagtrabaho ang Samaritan House Studio Center, isang lokal na kumpanya ng produksyon upang bumuo ng konsepto at gumawa ang 30 segundong "Doors" PSA, inspirasyon ng isang nakakahimok na testimonial na ibinigay ng isang nakaligtas sa pang-aabuso sa tahanan.