Ang mga programa sa karahasan sa tahanan sa coastal Virginia ay nagho-host ng dalawang magkasabay na pagpupuyat ng kandila sa Lunes, Oktubre 3, 2022 sa Peninsula Town Center at sa MacArthur Center Green sa downtown Norfolk. Ang mga vigil na ito ay ginugunita ang ika-41 Taunang "Pambansang Araw ng Pagkakaisa Gabi ng Pag-alala," na itinatag ng National Coalition Against Domestic Violence.

Ang magsisimula ang vigil sa Norfolk sa 6:30 pm. at iho-host ni Pari Cruz, reporter para sa WTKR Channel 3. Ang parehong vigils ay inorganisa ng Samaritan House, YWCA ng South Hampton Roads, Help and Emergency Response, Inc., The Genieve Shelter, Transitions Family Violence, at Avalon Center, kasama ang suporta mula sa Military Family Advocacy Programs at multi-city Victim-Witness programs. Ang parehong vigil ay libre at bukas sa publiko.

Inaanyayahan ang komunidad na magsama-sama upang gunitain ang mga nawala sa karahasan sa tahanan; upang suportahan ang mga pamilya, kaibigan, at mga nakaligtas; upang itaas ang kamalayan ng mga tirahan at iba pang mga mapagkukunan; at aktibong magtrabaho patungo sa mas ligtas na mga relasyon at komunidad.

Maaari mong tingnan ang vigil noong nakaraang taon na ginanap sa Virginia Beach Town Center sa ibaba.