Sa nakalipas na limang taon, mayroong 299 na kumpirmadong kaso ng human trafficking sa Hampton Roads, kabilang ang 55 menor de edad. Upang matugunan ang mahalagang isyung ito at para sa aming ikatlong kaganapan sa telebisyon, nakipagtulungan kami nang malapit sa WTKR News Channel 3 upang makagawa Nakatago sa Plain Sight, isang oras na espesyal na balita sa pagsisiyasat na tumutuon sa Human Trafficking sa Hampton Roads. Tuturuan din ng palabas na ito ang mga manonood tungkol sa kung paano tinutulungan ng mga programa ng Samaritan House ang mga nakaligtas. Kung napalampas mo ang pagpapalabas noong Hunyo 26, maaari mong tingnan Nakatago sa Plain Sight sa kabuuan nito sa itaas.

Salamat Sa Aming Mga Corporate Sponsor na naging posible ang “Hidden In Plain Sight”.