Ang Samaritan House ay namamahagi ng regular na nilalaman upang mapanatiling alam ng mga kliyente, donor, boluntaryo, at isang interesadong komunidad kung paano tayo nananatiling matatag sa ating misyon na wakasan ang karahasan at kawalan ng tahanan sa Hampton Roads.

Mga lathalain

Sa pamamagitan ng iba't ibang media outlet, maaaring manatiling nakikipag-ugnayan ang mga tagasuporta upang maging unang makaalam tungkol sa mga paparating na kaganapan, mga bagong programa at serbisyo, at mga pagkakataong magboluntaryo. Nagbibigay kami ng mga update sa pamamagitan ng email at Facebook regular. Upang manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita at kaganapan, sundan kami sa Facebook at mag-sign up para sa aming mga update sa newsletter ng e-mail.

Tingnan ang aming pinakabagong mga publikasyon:

Sa balita

Ang Samaritan House ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa Hampton Roads sa loob ng mahigit 30 taon, at nagkaroon kami ng pagkakataong ibahagi ang aming misyon sa maraming lokal na pahayagan, istasyon ng radyo, saksakan sa telebisyon at higit pa. Tingnan ang ilan sa aming pinakahuling pagbanggit sa media: