Bagong Batas para Protektahan ang mga Biktima ng Human Trafficking

Noong Lunes, Hunyo 25, 2018, ang Hampton Roads Human Trafficking Task Force ay nagdiwang ng isang milestone sa mga legal na proteksyon para sa mga indibidwal na nakaranas ng human trafficking sa ating estado sa paglagda ng HB 1260. Ang HB 1260 ay nagdagdag ng mga pagkakasala na may kaugnayan sa human trafficking sa listahan ng mga krimen kung saan maaaring tanggihan ang piyansa, pinapanatili ang [...]