Ang mga Negosyo ng Hampton Roads ay Tumutulong sa Samaritan House #Paint757Purple!

Ang Oktubre ay kinikilala sa buong bansa bilang Buwan ng Kamalayan sa Karahasan sa Tahanan, at ngayong taon ay iniimbitahan ng Samaritan House ang mga lokal na negosyo sa Hampton Roads na lumahok sa kakaibang paraan! Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na hair salon, panaderya, restaurant, dog groomer, at iba pang negosyo upang manindigan laban sa karahasan sa tahanan at #PAINT757PURPLE. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa pagkakaisa [...]