Là một phần của Lực lượng Đặc nhiệm nhằm chấm dứt Nạn buôn người ở Hampton Roads và các khu vực xung quanh, Samaritan House đã gặp gỡ những người chơi chính để ký MOA. Xem video nơi đây.