Libby đã liên hệ với chúng tôi khi chúng tôi cùng nhau thực hiện chiến dịch Nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình vào tháng 10 và nói rằng cô ấy muốn tham gia giúp đỡ chúng tôi Sơn 757 Tím và văn phòng của cô ấy sẽ tham gia vào Thứ Năm Màu Tím vào ngày 19 tháng 10.

Libby Cutshall là Tư vấn viên Chuyên nghiệp được Cấp phép tại Trung tâm Tư vấn Eden ở Bãi biển Virginia, và cô ấy đã dành vài phút để trò chuyện với chúng tôi về cách mà những trải nghiệm trong quá khứ của cô ấy với bạo lực đã đưa cô ấy đến với sự nghiệp giúp người khác chữa lành vết thương lòng.

Trên thực tế, Libby đã từng là khách hàng của Samaritan House nhiều năm trước.

Lời chứng thực mạnh mẽ này chứng tỏ rằng việc phá vỡ chu kỳ bạo lực là hoàn toàn có thể, và có những nguồn lực ở Hampton Roads có thể giúp bạn về nhà ở, tài nguyên, đào tạo, tư vấn, biện hộ cho tòa án và hơn thế nữa. Bạn không phải chịu gánh nặng của một mối quan hệ bạo lực một mình. Samaritan House có thể giúp bạn.

Nếu bạn đang bị bạo lực, hãy gọi cho Đường dây nóng Phối hợp Ứng phó Khủng hoảng 24 giờ: 757-251-0144

Nếu bạn có nguy cơ vô gia cư, hãy gọi Đường dây nóng về Khủng hoảng Gia cư: 757-587-4202

 

Bạn có thể quyên góp một lần hoặc định kỳ cho Samaritan House để cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho phụ nữ, nam giới và trẻ em khi họ thoát khỏi các tình huống bạo lực. Đóng góp ở đây.