Thứ Bảy vừa qua, ngày 14 tháng 10 năm 2017, những người chạy bộ, người đi bộ, người bán hàng, tình nguyện viên, nhân viên Samaritan House và những người ủng hộ cộng đồng đã bất chấp thời tiết se lạnh để tham gia Wards Corner 10k hàng năm lần thứ 2 do Mettle Events tổ chức.

 

Wards Corner 10K là một lễ kỷ niệm mùa thu đến Wards Corner tuyệt đẹp ở Norfolk bằng cách chạy / đi bộ tuyệt vời qua các khu vực lân cận Wards Corner, Công viên Talbot và Riverpoint xinh đẹp. Năm nay, họ mời Samaritan House là người thụ hưởng cuộc đua.

 

Cuộc đua này là sự bổ sung kịp thời cho lịch các sự kiện Tháng Nhận thức về Bạo lực Gia đình của chúng tôi cho chiến dịch Paint 757 Purple vào tháng 10 này. Trong những năm trước, chúng tôi đã tổ chức sự kiện 5k của riêng mình ở Virginia Beach. Đây là một sự kiện đặc biệt đối với nhiều người ủng hộ chúng tôi, cộng với những người sống sót và gia đình của những người đi bộ để tưởng nhớ những người họ đã mất vì bạo lực gia đình. Năm nay, chúng tôi đã xem xét các cách khác nhau để tôn vinh những người sống sót và gia đình của họ, gây quỹ cho các chương trình của chúng tôi, và quảng bá về Samaritan House trong tháng 10. Đây là sự kiện chính thức đầu tiên của chúng tôi phân nhánh tại Norfolk và chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng hơn nữa trên khắp Hampton Roads, vì chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả bảy thành phố!

 

Chúng tôi vẫn đang chờ những con số cuối cùng từ các nhà tổ chức sự kiện cuộc đua nhưng chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả những người đã tham gia với chúng tôi vào thứ Bảy. Cảm ơn tất cả những người chạy, người đi bộ, tình nguyện viên, nhà tài trợ, nhà cung cấp, nhân viên Samaritan House và thành viên hội đồng quản trị, cũng như những người phản ứng đầu tiên và những người hàng xóm đã tạo điều kiện cho một sự kiện đua an toàn và vui vẻ!

 

 

Bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện cho các sự kiện trong tương lai hoặc muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ của riêng bạn? Liên hệ với Điều phối viên Tiếp thị & Sự kiện của chúng tôi, Eva Fuze, qua e-mail tại đây: evaf@samaritanhouseva.org