Samaritan House thường xuyên nhận đóng góp cổ phiếu. Nếu bạn quan tâm đến việc quyên góp cổ phiếu, bạn có thể tải xuống biểu mẫu ĐÂY.

Chính sách của chúng tôi là bán cổ phiếu khi nhận được và giá trị của khoản quyên góp dựa trên giá cổ phiếu tại thời điểm bán. Một lá thư / biên nhận cho biết số lượng cổ phiếu và giá bán sẽ được cung cấp cho các nhà tài trợ sau khi hoàn thành việc bán.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Tom Higgins, Giám đốc Phát triển qua số điện thoại (757) 631-0710 hoặc qua email tại tomh@samaritanhouseva.org.

Cảm ơn bạn đã hào phóng và ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi.