Samaritan House cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện và nhà ở cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và buôn người ở Hampton Roads. Tất cả các khoản đóng góp đều rất quan trọng vì chúng giúp hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi vào thời điểm rất cần thiết trong cộng đồng của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã hào phóng và ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi.