Samaritan House Ra mắt Thông báo Dịch vụ Công cộng "Doors"

Samaritan House đã hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Studio, một công ty sản xuất có trụ sở tại địa phương để phát triển khái niệm và sản xuất PSA 30 giây “Doors”, lấy cảm hứng từ lời chứng thực thuyết phục được cung cấp bởi một nạn nhân bị lạm dụng trong gia đình.