Nếu bạn đang gặp nguy hiểm ngay lập tức hoặc lo sợ cho cuộc sống của mình, hãy luôn Hay gọi sô 911 là tài nguyên đầu tiên của bạn.

Nếu bạn đã từng bị hiếp dâm, tấn công tình dục hoặc bạo lực và sống ở Hampton Roads, hãy gọi đường dây nóng Ứng phó Khủng hoảng Phối hợp 24 giờ:

757-251-0144

 

Phản hồi các dịch vụ tấn công tình dục

Đường dây nóng về Khủng hoảng Nhà ở Khu vực:

Bạo lực gia đình và Tình dục Virginia

Đường dây nóng Quốc gia về Tấn công Tình dục:

Đường dây trợ giúp về lạm dụng trong gia đình dành cho nam giới và phụ nữ: 1-888-7HELPLINE

Đường dây trợ giúp về lạm dụng hẹn hò dành cho thanh thiếu niên trên toàn quốc:

Trung tâm tài nguyên rình rập quốc gia và Trung tâm quốc gia về nạn nhân của tội phạm:

Đường dây nóng Quốc gia về Đồng tính nam và Đồng tính nữ:

Dịch vụ bảo vệ trẻ em: