Samaritan House Được chọn là một trong những người nhận tài trợ năm 2019 của Tổ chức TEGNA, nổi bật trong chương trình Đặc biệt trên TV “Impact: Hampton Roads”

TEGNA Foundation và 13News Now (WVEC) trao $34.000 để giúp đỡ 9 Tổ chức phi lợi nhuận tại Khu vực Hampton Roads McLEAN, VA – Quỹ TEGNA, quỹ từ thiện được tài trợ bởi TEGNA Inc. (NYSE: TGNA) và 13News Now (WVEC), Chi nhánh ABC của TEGNA tại Hampton Roads, hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ trao 9 khoản trợ cấp cộng đồng cho các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực với tổng trị giá $34.000. […]