Luật pháp mới để bảo vệ nạn nhân buôn người

Vào thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018, Lực lượng đặc nhiệm chống buôn người ở Hampton Roads đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong việc bảo vệ pháp lý cho những cá nhân đã từng bị buôn bán người ở tiểu bang của chúng tôi với việc ký HB 1260. HB 1260 bổ sung các tội danh liên quan đến buôn bán người vào danh sách những tội mà có thể từ chối bảo lãnh, giữ […]