Thư thái tâm hồn ngày tựu trường với Samaritan House

Các trường công lập và tư thục đã hoạt động trở lại trên khắp Hampton Roads! Mùa tựu trường này thường đi kèm với những cảm xúc dâng trào đối với các gia đình khi năm học mới sẽ mang lại những gì: háo hức, hồi hộp, mong đợi và nhiều hơn thế nữa. Nhưng đối với những gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư hoặc bạo lực, khoảng thời gian vốn đã căng thẳng này lại mang đến một bối cảnh hoàn toàn mới [...]