Ang Norfolk SPCA at Samaritan House ay nakipagtulungan upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan at human trafficking sa kakaibang paraan. Ang mga nang-aabuso ay madalas na nagbabanta sa kapakanan ng mga alagang hayop sa pagsisikap na kontrolin ang biktima. Sa takot na iwanan ang kanilang mga alagang hayop, madalas na pinipili ng mga inaabuso na huwag umalis sa kanilang sitwasyon. Doon makakatulong ang Norfolk SPCA Safe & Sound na mga pamilya! Nang tanungin tungkol sa kahalagahan ng isang programa sa pag-aampon ng alagang hayop, sinabi ni Robin Gauthier, Executive Director ng Samaritan House, “Ang mga pag-aaral ay nagpakita na 48% ng mga biktima ng karahasan sa tahanan ay maaaring ipagpaliban ang pag-alis sa kanilang mga nang-aabuso dahil sa takot sa kaligtasan ng kanilang mga alagang hayop. Gusto naming alisin ang bawat hadlang para sa mga biktima para makuha ang tulong na kailangan nila. Ang programang ito ay makakatulong sa amin na gawin iyon.”
Ang programang Safe & Sound ay nag-aalok sa mga biktima ng isang tiyak na kapayapaan ng isip, dahil alam na ang kanilang mga alagang hayop ay inaalagaan habang sila ay tumatanggap ng tulong na kailangan nila mula sa Samaritan House upang bumuo ng isang bagong buhay. Koordinahin ng Norfolk SPCA ang foster home sa pamamagitan ng pagbibigay ng 24 na oras na access sa isang coordinator, pangangalagang medikal, pagkain, at anumang mga supply na kinakailangan. Ang Safe & Sound foster family ay hinihiling na magbigay ng ligtas at mapagmahal na tahanan hanggang sa 120 araw. Ang mga pamilyang kinakapatid ang puso ng programa at kung wala sila ang programa ay hindi makakapag-alok ng kamangha-manghang pagkakataong ito sa mga biktimang naghahanap ng pahinga.
Kung gusto mong sumali sa Safe & Sound foster network ng Norfolk SPCA, magsumite ng a foster application. Sa pag-apruba, ikaw ay idaragdag sa kanilang network ng mga tahanan, at ang program coordinator ay makikipag-ugnayan sa iyo upang suriin ang programa nang detalyado.
Para sa karagdagang mga katanungan mangyaring tawagan si Kari Vincent sa 757.622.3319, ext. 110 o mag-email sa kanya sa kvincent@norfolkspca.org