Patakaran sa Pagiging Kompidensyal ng Samaritan House

Sineseryoso at sinusunod ng Samaritan House ang pagiging kompidensiyal ng bawat kliyenteng pinaglilingkuran Virginia Code 63.2-104.1 at Pederal na batas VAWA §3 (na-codify sa 42 USC § 13925). Upang basahin nang buo ang aming patakaran sa pagiging kumpidensyal, mangyaring mag-click DITO.