Samaritan House phân phối nội dung thường xuyên để cung cấp thông tin cho khách hàng, nhà tài trợ, tình nguyện viên và cộng đồng quan tâm về cách chúng tôi kiên định với sứ mệnh chấm dứt bạo lực và vô gia cư ở Hampton Roads.

Ấn phẩm

Thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau, những người ủng hộ có thể giữ liên lạc để trở thành người đầu tiên biết về các sự kiện sắp tới, các chương trình và dịch vụ mới cũng như các cơ hội tình nguyện. Chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật qua email và Facebook thường xuyên. Để cập nhật những tin tức và sự kiện mới nhất, hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook và đăng ký để cập nhật bản tin e-mail của chúng tôi.

Xem các ấn phẩm gần đây nhất của chúng tôi:

Trên bản tin tức

Samaritan House đã cung cấp tài nguyên cho Hampton Roads trong hơn 30 năm và chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ sứ mệnh của mình với nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương và hơn thế nữa. Kiểm tra một số đề cập phương tiện truyền thông gần đây nhất của chúng tôi: