Chương trình Nuôi dưỡng An toàn và Âm thanh Được thành lập cho Khách hàng và Vật nuôi

Norfolk SPCA và Samaritan House đã hợp tác để hỗ trợ thêm cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và buôn người theo một cách riêng. Những kẻ lạm dụng thường đe dọa quyền lợi của vật nuôi trong nỗ lực kiểm soát nạn nhân. Sợ phải bỏ lại vật nuôi của họ, những người bị bạo hành thường chọn cách không rời khỏi hoàn cảnh của họ. Đó là nơi [...]